BESKRIVELSE
Data og innsiktsverktøy som bruker stordata og maskinlæring for å underlette kritiske beslutninger i større stedsutviklings-prosjekter
^
2020 TBD
Mer informasjon kommer når prosjektet er kommet noe lenger i utvikling. Foreløpig er dette konfidensiell informasjon. Ta kontakt direkte med meg på telefon for mer informasjon så lenge.
Interessert i mine verktøy, tanker og maler?
Gjennom årene har jeg samlet på gode modeller, teorier, rammeverk og verktøy som er nyttige for både innovasjon, strategiutvikling, gjennomføring, endringsledelse etc. Rammeverk og modeller som er praktisk anvendbare og som har skapt verdi for flere av landets beste bedrifter. Jeg sender med jevne mellomrom ut nyhetsbrev hvor jeg deler disse, i tillegg til tanker og perspektiver på hvordan vi kan skape forretningsmessig vekst.

Legg igjen e-postadressen din, så får du det rett i innboksen din
(du kan melde deg av når som helst)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.